Crypto FIX API, Forex REST API, Stocks API - Free on TickTrader

API

رابط کاربری برنامه ریزی اپلیکیشنی بورس FXOpen (API) یک سکوی معاملاتی است که طراحان نرم افزار میتوانند رابط ها و ابزارهای تجاری سفارشی خود را برای استفاده در بورس FXOpen بسازند. در ادامه می‌توانید از میان APIهای موجود انتخاب کنید 

  • نمادها را پیدا کنید، سفارش بگذارید، و وضعیت یک سفارش را بررسی کنید و ...
  • امور حساب خود مثل بازیابی تاریخچه و تراز حساب را انجام دهید
  • استراتژی خود را خودکار کنید

توصیه میکنیم تمام طرح های خود را قبل از راه اندازی، در محیط بدون خطر UAT (مجازی) آزمایش کنید.

Margin Trading